top of page

Frogner - Thai Buddhistisk tempel 2004

Tomten ligger på et høydedrag i et landskap som er dominert av landbruk og bondegårder. Intensjonen var å harmonisere ny bebyggelse med eksisterende bolig og omgivelser og skape arkitektur med sin egen identitet og som assosieres med Thailandske templer og arkitektur. Ny bygning som inneholder tempel og kultursenter med have, en sti og en paviljong for meditasjon og lekeplass for barn, flagg og buddha-statue som henvender seg til trafikken på vegen og ny parkeringsplass. Kultursenteret er i 1. etasje og templet i 2. etasje. Mens 1. etasje åpner seg mot det vakre landskapet og tempelgården, er templet over et lukket rom som innbyr til meditasjon og konsentrasjon om åndelige verdier. Eksisterende hus inneholder bolig for munken og gjester.

bottom of page