top of page

Sætre - Barneskole 2013

Prosjekt består av ny fløy på Sætre barneskole, ombygging av administrasjonen, og ny utebod tilknyttet vaktmesterboligen. Vi har prosjektert en helt ny fasade, med vinduer, som legger seg utenpå eksisterende konstruksjon og økt isolasjonstykkelsen. For å få mest mulig dagslys inn i klasserommene er vinduene derfor presset så langt det lar seg gjøre mellom søylene. Nye fasadene fikk en utforming som skaper harmoni med de andre urørte bygningsdelene, inkl ny fløy.  De nye fasadene har derfor samme materialer som resten, sink, glass og tegl. 

bottom of page