top of page

Vollen - Boliger 2023 (under arbeid)

Skisseprosjekt av boliger med fjørdutsikt som kombinerer privatliv i enebolig med bokvalitet og komfort av leiligheter. Tre bygninger inneholder seks boenheter og skaper privat skjermet tunet i midten.

bottom of page