top of page

Stjørdal - Biogassanlegg 2006

Prosjekt i Stjørdal er ett industrianlegg for mottak, behandling og gjenvinning av våtorganisk avfall og matavfall og produksjon av biogass og gjødsel. Fast avfall som metall, plast og lignende blir utsortert, mens øvrig avfall gjennom en prosess blir omdannet til gass/ energi og kompost. Anlegget består bygningsmessig av fire hovedkomponenter: bygg for mottak, bygg for prosessanlegg, bygg for administrasjon/ mannskap og  bygg for energisentral/ etterbehandling. Dessuten diverse tanker. Bygningene har en samlet bebygd areal BYA på 2639 m2, og bruksareal BRA på 3 391 m2. Anlegget består dessuten av veganlegg og utomhusarbeiderBygg for administrasjon/ mannskap er over to plan, med tilgang til hver hvert enkelt plan for bevegelseshemmede/ rullestolsbrukere. På øvre plan vil det kunne være arbeidsplasser for kontopersonale som er bevegelseshemmet. Øvrige deler av anlegget vil også  være tilgjengelige for bevegelseshemmede på bakkeplan, men denne delen av anlegget er ikke egnet som arbeidsplass for bevegelseshemmede.

bottom of page