top of page

Straumnes - Oppvekstsenter 2007

Straumsnes barne- og ungdomsskole er en del av Straumsnes oppvekstsenter, kommunens storsatsning for å få familier til å bosette seg der. Hartmann Arkitekter as vant i 2007 en lukket konkurranse om å få tegne om eksisterende Straumsnes skole. Skolen var gammel og slitt, og den klarte ikke å oppflyte kravene til moderne skolebygg. Den opprinnelige skolen var fra 50 tallet, i tre etasjer, smal, lite fleksibel, og det manglet ventilasjon. Skolen var senere blitt bygget ut henholdsvis på 70 og 90 tallet. Begge disse utbyggingene viste seg også svært mangelfulle og det var behov for rehabilitering. Hartmann Arkitekter as sitt forslag innebar en rivning av bygget fra 50 tallet, og en ny fløy ble foreslått bygget over samme del av tomten. Hovedgrepet for skolen var å etablere ett sirkulært bevegelsesmønster innad i skolen. Til denne bevegelsen ble alle funksjoner lagt, med fellesarealene, lærerne og administrasjonen i senter. I ytterkantene ble elevbasene med allrom, klasse- og gruppe rom lagt. Det ble etablert 3 baser. En for 1-3 trinn med tilstøtende Sfo (skolefritidsordningen), en for 4-7 trinn, og en for ungdomsskolen (8-10 trinn).  

bottom of page