top of page

Røyken - Brannstasjon 2009

Vi tegnet ny brannstasjon i Røyken, med en kontor- og lagerdel , samt en vognhall/garasje for brannbiler og utstyr. Kontordelen består av 2 etasjer som skal inneholde blant annet kontorer, hybler, kjøkken/oppholdsrom, samt treningsrom og ulike lagerrom. Vognhallen/garasjen består av plass til seks brannbiler og i tillegg vaskehall.

bottom of page